Почетна
АСУЦ
Реализирање на активностите од ЕКО програмата за 2011-2012 PDF Print E-mail
10.18.2012

Проектот на МОН „Интеграција на еколошката едукација во образованието“ во АСУЦ „Боро Петрушевски“ започна да се реализира во учебната 2011/2012 година. Како дел од овој проект започнавме да планираме и реализираме активности од Екологијата со крајна цел да конкурираме за добивање на зелено знаме во Септември 2012. Активностите ги креиравме според станадрдите за Еко училиште доделени од невладината организација ОХО и МОН. Нашето училиште и пред да биде дел од овој проект од областа на Екологијата спроведуваше различни активности со учениците.

Повеќе...
 
Техничка служба PDF Print E-mail
10.28.2011

Tехничка служба е правно лице овластено од министерот за економија на предлог на органот за одобрување согласно одредбите на Законот за возила и прописите донесени врз основа на Законот за возила, со својство на испитна лабораторија за спроведување на испитувањата, или со својство на тело за оцена на сообразност за почетни проценки и испитувања и/или за инспекција.

Техничките служби покрај другите работи вршат или контролираат испитувања и/или инспекции потребни за единечно одобрување на возило за кое типот не е одобрен во согласност со хармонизираните прописи за ЕУ одобрување на тип, ниту постои одобрение на типот во Република Македонија, а за кое се исполнети барањата согласно одредбите на Законот за возила и прописите донесени врз негова основа.

Техничката служба се овластува за вршење особено на следниве работи:
• испитувања, проверки и сертификациони активности поврзани со постапката за одобрување на тип на возило,
• испитувања, проверки и сертификациони активности поврзани со постапката за одобрување на тип на систем, составен дел, самостојни технички единици и опрема,
• утврдување на исполнетоста на техничките барања во постапката за единечно одобрување на возило согласно со барањата пропишани со законот за возила и прописите донесени врз основа на овој закон,
• утврдување на исполнетоста на техничките барања во постапката за единечно одобрување на возило согласно со барањата пропишани во законот за возила, и
• одобрување на преправани и поправани возила и евиденција на промените согласно законот за возила.

 

 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 5 of 5