Почетна Технички преглед
Технички преглед PDF Print E-mail
10.28.2011

Покрај образовните услуги, Центарот ги нуди следниве услуги во Станицата за технички преглед:
-Технички преглед на лесни моторни возила
-Технички преглед на товарни моторни возила.
-Технички преглед на приколки.
-Услуги за регистрација.
-Потврда за исполнетост на ТЕУ за патнички возила.
-Потврда за исполнетост на ТЕУ за товарни возила.
-ХОМОЛОГАЦИЈА на моторните возила

Специјален бенифит:
Станицата за технички преглед АСУЦ “Боро Петрушевски“ е един-ствената Станица за технички преглед која може да Ви ги понуди и следните по¬вол¬ности (бесплатно) за патнички возила:
►Промена на масло и филтер за масло
►Промена на предни диск плочки
►Промена на светилки
►Три бесплатни контролни прегледи-констатирање на неисправност
►Дотерување на светла
►Дотерување на рачна сопирачка
►Проверка на разладна течност на мотор
►Монтирање на регистарски таблички
►Проверка на состојба на акумулатор
►Перење на возилото

Во кругот на Станицата за технички преглед можете да извадите осигурителни полиси за Вашето возило во осигурителна компанија по Ваш избор.