Почетна Контакт
Контакт PDF Print E-mail

ИМЕ: Автосообраќајно училиште „Боро Петрушевски“ - Скопје

АДРЕСА: булевар „Александар Македонски“ 26 б. 1000 Скопје - Република Македонија

телефон ++389 2 3115 819

факс ++389 2 3115 819 / local 210

www.asuc.edu.mk

 

Телефонски локали во АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје
ЦЕНТРАЛА        3115 819
ДИРЕКТОР ЛОКАЛ 102
ПОМОШНИК ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, ОБУКА И РАЗВОЈ ЛОКАЛ 103
ШЕФ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЛОКАЛ 104
АВТОШКОЛА ЛОКАЛ 105
РАБОТИЛНИЦА ЛОКАЛ 106
ТЕХНИЧКИ – ШАЛТЕР ЛОКАЛ 107
НАСТАВНИЧКА ЛОКАЛ 108
БИБЛИОТЕКА ЛОКАЛ 109
УЧЕНИЧКИ ПРАШАЊА ЛОКАЛ 110
ПСИХОЛОГ ЛОКАЛ 111
СЕКРЕТАР ЛОКАЛ 112
ТЕХНИЧКИ – КОНТРОЛОРИ ЛОКАЛ 113
ШЕФ НА СМЕНА НА НАСТАВНИЦИ ЛОКАЛ 114
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ЗА САМОДЕЈНОСТИ ЛОКАЛ 115
СМЕТКОВОДСТВО ЛОКАЛ 116
ИНФОРМАТИКА ЛОКАЛ 117
ХОМОЛОГАЦИЈА ЛОКАЛ 222
ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО ЛОКАЛ 120
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ЗА НАСТАВА ЛОКАЛ 121
ПЕДАГОГ ЛОКАЛ 122
СОЦИОЛОГ ЛОКАЛ 123
ИНФО СИСТЕМ ЛОКАЛ 125
АРХИВА ЛОКАЛ 126
ДОМАЌИН ЛОКАЛ 128
ШЕФ НА РАБОТИЛНИЦА ЛОКАЛ 130
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТИ ЛОКАЛ 131
ФАКС ЛОКАЛ 210