ПОДГОТВИТЕЛНА ПОСЕТА ВО Севиља и Кадис, ШПАНИЈА Print
02.20.2013

ПОДГОТВИТЕЛНА ПОСЕТА ВО Севиља и Кадис, ШПАНИЈА

 

Со цел реализирање на преговори за нов иден проект под името Следење на процесите кај мехатронските системи кај современите моторни возила, реализирана во период од (10-14).12.2012 год.

 

За време на посетата беше реализирана посета на сервиси за возила BMW, FORD, TOYOTA, SEAT. Беа водени преговори за прифаќање на наши ученици за реализација на проект во 2013/2014 год.

 

Исто така за време на посетата беше дискутирано за сместувачките капацитети на учениците за време на реализирање на посетата.

Од посетата во сервисите на возилата Ford