Почетна Category Blog Завршни сметки
Завршни сметки PDF Print E-mail
Written by Administrator   
10.03.2016

Завршни сметки


Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство


за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки .

 
Кликни на линкот подолу за да ги превземете завршните сметки за 2016:

 

Кликни на линкот подолу за да ги превземете завршните сметки за 2017:

 

Кликни на линкот подолу за да ги превземете завршните сметки за 2018:

 

Кликни на линкот подолу за да ги превземете завршните сметки за 2019:

Кликни на линкот подолу за да ги превземете завршните сметки за 2020:

Last Updated on 03.21.2024