Почетна Category Blog АСУЦ „ Боро Петрушевски“ партнер во уште еден проект подржан од Еразмус + програмата на Европска Унија
АСУЦ „ Боро Петрушевски“ партнер во уште еден проект подржан од Еразмус + програмата на Европска Унија PDF Print E-mail
Written by Administrator   
04.01.2020

АСУЦ „ Боро Петрушевски“ партнер во уште еден проект подржан од  Еразмус + програмата на Европска Унија

Во тек е реaлизација на тригодишниот проект  "Методи, алатки и ресурси за ефикасна и подобрена ИKТ настава во стручното образование".  АСУЦ „ Боро Петрушевски“  е дел од конзорциумот кој учествува во реализација на проектните активности во насока на подобрена ИКТ настава во стручното обраование. Проект координатор  е Инстититот Комаг од Полска,  а партнери се АСУЦ „ Боро Петрушевски“  од Скопје, Школскиот центар од Велење и Стручното техничко училиште од Рига.

 


Last Updated on 06.03.2021